Persondatapolitik Åbne Rum

HVILKE DATA BENYTTER ÅBNE RUM, OG HVORDAN BRUGER JEG DEM?

  1. Introduktion

Denne fortrolighedspolitik omhandler hvordan Åbne Rum og jeg, Elin Pausewang, som facilitator, underviser og psykoterapeut bruger og beskytter personlige informationer, som jeg kommer i besiddelse af i forbindelse med samtaler, terapi, via mail, brev, telefon eller via formularer på min hjemmeside www.aabne-rum.dk.

Alle personlige informationer, som du afgiver til mig, vil kun blive brugt i henhold til denne fortrolighedspolitik.

  1. Accept

Når du påbegynder et forløb hos mig, enten som klient i terapiforløb, eller som deltager på forløb, kurser eller gruppeforløb, accepterer du også de betingelser, der er beskrevet i denne fortrolighedserklæring.

Udover denne Fortrolighedserklæring, vil du som klient i terapiforløb eller gruppeterapiforløb modtage en Samtykkeerklæring, som du bliver bedt om at skrive under på, i forbindelse med behandling af de oplysninger, jeg kommer i besiddelse af om og fra dig.

Når du skriver dig op til mit nyhedsbrev eller min blog, accepterer du samtidig, at jeg opbevarer de oplysninger, du giver mig i den forbindelse.

  1. Indsamling af data

Når du henvender dig første gang i forbindelse med psykoterapi, gruppeterapi, kursus eller workshop, kommer jeg i besiddelse af dit navn, telefonnummer og eventuelle personlige oplysninger, som du giver mig i telefonen eller på mail.

Disse oplysninger danner grundlag for senere journalføring, som beskrevet herunder.

Desuden kan dine grundlæggende oplysninger som navn, telefonnummer og adresse bruges i forbindelse med mit regnskabssystem.

  1. I forbindelse med et psykoterapeutisk forløb hos mig, fører jeg journal over de temaer, problematikker, udfordringer m.v., som kommer frem undervejs.
    Derudover vil jeg føre journal over mine egne observationer, som jeg finder nyttige til eventuelt senere inddragelse.
  2. Når du skriver dig op til mit nyhedsbrev eller min blog, bliver dine oplysninger som navn og e-mail gemt i mit system.
  1. Alle informationer i journalen behandles fortroligt og er kun tilgængelige for mig.

Jeg deltager i løbende supervision, og mine journaloptegnelser, observationer og oplysninger om dig, vil blive inddraget og drøftet i supervision, så jeg på bedst mulig måde kan støtte dig videre i dine processer. Supervisionen foregår i fortrolighed og dit navn og identitet i øvrigt vil blive udeladt.

Alle data opbevares i mit IT-system, der er sikkert og beskyttet med password, eller i min telefon, der er beskyttet ved kode. Fysiske journaler er sikkert opbevaret i låst skab eller skuf.

4. Sikkerhed

Alle brugerinformationer opbevares i databaser, som er sikret af en bred vifte af kontrollerede branchestandarder. Der er dog ingen virksomhed, heller ikke Åbne Rum, som kan eliminere enhver form for sikkerhedsrisici i forbindelse med transmissioner af personlige informationer via online transaktioner, og disse sker derfor på brugerens eget ansvar.

5. Kontrol af dine personlige informationer

Opdatering af dine personlige oplysninger:

Du kan til enhver tid skrive til Åbne Rum på info@aabnerum.dk  for at sikre, at jeg har de korrekte data liggende om dig.

Hvis og når vi bliver opmærksom på, at der er ændringer i dine oplysninger, retter jeg disse til hurtigst muligt.

Sletning og eventuel videregivelse af informationer:

De data, der er nødvendige i forhold til mit økonomisystem, opbevares i henhold til lovgivningen i 5 år. Herefter vil de blive slettet.

Alle øvrige data opbevares i 1 år efter, at du har afsluttet et forløb hos Åbne Rum. Begrundelsen for dette er, at bevare muligheden for at støtte din videre udvikling, hvis du skulle vælge at fortsætte dit forløb inden for det tidsrum. 

Ønsker du at få slettet dine oplysninger inden 1 år efter afsluttet forløb, kan du skrive til mig på info@aabnerum.dk  – herefter vil de blive slettet hurtigst muligt.

Jeg videregiver ikke oplysninger om dig til andre, med mindre det bliver os pålagt i henhold til lovgivningen, eller hvis du udtrykkeligt har givet dit samtykke til videregivelse.

Såfremt jeg videregiver information omkring dig til tredjeparter udover ovenstående vil jeg meddele dig dette.

I tilfælde af samtykke, kan du til enhver tid tilbagekalde dette samtykke.

6. Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller forslag vedrørende min fortrolighedspolitik er du velkommen til at kontakte mig på info@aabnerum.dk

Åbne Rums postadresse:

Åbne Rum ApS
Gl. Almindvej 4a
8800 Viborg

  1. Dine rettigheder

Du har til enhver tid ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger jeg har indsamlet, og som Åbne Rum opbevarer og behandler om dig. Ønsker du at få det oplyst, så kontakt Åbne Rum på info@aabnerum.dk

Du kan til enhver tid kræve berigtigelse, gøre indsigelse eller få begrænset behandlingen af dine personoplysninger.

Ønsker du at klage over vores behandling af dine personoplysninger, kan det ske til Datatilsynet, Borgergade 28, 1300 København K, tlf. 33193200 eller via e-mail: dt@datatilsynet.dk